Barques del Peix

barques peix pedagogiques

Visita guiada

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme a bord de les barques de pesca feines i activitats molt variades. Moltes d'elles, no obstant, ens són desconegudes. Amb la visita a les Barques del Peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca, us volem acostar al dia a dia d'una jornada de pesca tot pujant a bord de dues embarcacions professionals: Gacela i Estrella Polar.

Les barques de pesca son un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptat a un medi, el mar, que no és el propi de l'home. Són la manifestació visible d'una activitat econòmica de primer ordre com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d'unes formes de vida i d'una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix exemplifiquen els principals sistemes de pesca que es desenvolupen a la nostra costa: la pesca d'arrossegament (Gacela) i la d'encerclament (Estrella Polar). Aquestes barques són les més representatives de la pesca a Catalunya des del punt de vista tipològic i de volum de captures, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer el sector pesquer del nostre país.

Nivell: Educació Secundària
Durada: 1h 15'
Preu: 3,20€. Mínim 23 alumnes

Continguts

 • Els sistemes de pesca. Les Xarxes. Encerclament i arrossegament.
 • La construcció naval. Tipologia dels vaixells. Les parts d’un vaixell
 • La vida a bord. Les tasques de cada mariner.
 • Les especies objectiu. Peixos pelàgics i bentònics
 • Els caladors. Els tipus de fons
 • La meteorologia i la navegació
 • La motorització  i les noves tecnologies a bord. Les comunicacions
 • El port, abric, lloc de venda i reparació.
 • Lèxic i expressions marineres. Unitats de mesura
 • Sostenibilitat de la pesca

Procediments

 • Embarcament a bord de les barques de pesca
 • Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina...
 • Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola...
 • Interpretació de maquetes

Competències bàsiques de Secundària

Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors

Dimensió sociocultural

 •  Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat

Competències bàsiques de l’àmbit social

Dimensió històrica

 •  Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

Dimensió geogràfica

 •   Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

 Dimensió cultural i artística

 •  Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn
 •  Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

 Dimensió actitudinal i plurilingüe

 •  Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta

Recursos pedagògics per al professorat

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [Pàgina web]

La pesca a Palamós [Vídeo]

Flota pesquera. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Inventari de la flota pesquera de Palamós Museu de la Pesca [Base de dades]

Censo de la flota pesquera. Ministerio de Agricultura i pesca. Gobierno de España. [Base de dades]

 

Powered by JS Network Solutions