Publicacions

Catàleg de publicacions

Quaderns Blaus. Càtedra d'Estudis Marítims

Els vaixells mercants d’aparell llatí a la Marina Catalana. Segles XVIII, XIX i XX

qb 33Joaquim Pla Bartina

Manual per a la interpretació de la tipologia d'embarcacions  i petits vaixells d'aparell llatí que navegaren pel litoral català entre els segles XVIII, XIX i XX. La manca d'informació específica, la dificultat de la seva classificació o l'ambigüitat de la terminologia marinera emprada al  llarg dels segles, fan d'aquesta una obra clarificadora i imprescindible per als amants de la construcció naval i la navegació tradicionals.

Quaderns Blaus; 33
PVP: 5€

La gamba de Palamós. Los genes al descubierto

La gamba de Palamós. Los genes al descubiertoMaría Inés Roldán. María Victoria Fernández. Sandra Heras. (Laboratorio de Ictiología Genética. Universitat de Girona)

La genética de poblaciones es una nueva herramienta para  el estudio y la correcta gestión de los recursos pesqueros. El Laboratorio de Ictiología Genética de la UdG es pionero en el uso de marcadores genéticos, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de los stocks mediterráneos  de la gamba roja (Aristeus antennatus) a niveles geográfico, batimétrico y taxonómico. La superación de los retos que impone esta herramienta facilitará su adopción en la gestión pesquera.

Quaderns Blaus; 32
PVP: 5€

Un proyecto de revalorización del patrimonio cultural del pescado: El Espai del Peix de Palamós

qb 31Joan L. Alegret (Universitat de Girona)

Reflexión teórica sobre los procesos de patrimonialización y musealización de la cultura de la pesca que condujeron a la creación, en el 2011, del Espai del Peix en el puerto pesquero de Palamós. Este equipamiento pone en valor el pescado menos cotizado en el mercado mediante un programa de actividades con el objetivo de ofrecer un producto patrimonial innovador y de calidad, favorecer la sostenibilidad de la industria pesquera y ejercer de plataforma para la promoción de los productos pesqueros de la lonja de Palamós.

Quaderns Blaus; 31
PVP: 5€

Les cuines del peix al segle XVIII

qb030

Pep Vila (Institut d'Estudis Gironins)

Breu introducció a la cuina del peix catalana de l'edat moderna en diferents ambients socials del país. Inclou un extens recull de document històrics sobre el comerç i consum de peix, així com algunes receptes de l'època.

Quaderns Blaus, 30
ISBN 9788461427741

PVP: 3€

Musiqueria. Ornamentacions dels bucs dels vaixells

qb029

Joaquim Pla Bartrina

"Musiqueria" és un mot avui quasi oblidat que designa el conjunt de motius ornamentals que embelleixen els bucs dels vaixells. Amb l'erudició pròpia de l'autor, aquest volum fa un breu repàs a aquests ornaments a partir d'alguns exemples il·lustratius.

Quaderns Blaus, 29

ISBN: 9788461551897

PVP: 3€

Plàstics al fons marí: el projecte COMSOM a Palamós

qb028

Montserrat Demestre. Mercedes Masó (Institut de Ciències del Mar. CSIC)

El projecte COMSOM estudia els efectes pertobadors de la brossa marina sobre les comunitats de fons de la Mediterrània, un dels mars més contaminats del món. El pla pilot va donar la oportunitat de conjugar ciència i divulgació tot fent participar la comunitat educativa i els estudiants de batxillerat de Palamós i Sant Antoni de Calonge en una activitat de sensibilització ambiental i d'aprenentatge del mètode científic. Aquest volum explica l'experiència educativa i els principals resultats obtinguts sobre els efectes dels plàstics en els ecosistemes de fons de Palamós.

Quaderns Blaus, 28
ISBN 9788461551880
PVP: 3€

Peix blau. Situació actual dels stocks

qb027

Isabel Palomera (Institut de Ciències del Mar. CSIC)

Isabel Palomera, una de les més grans especialistes en el coneixement de les poblacions pelàgiques a la Mediterrània Occidental, dóna el toc d'alerta sobre les conseqüències que poden tenir els canvis hidrogràfics i ecològics - motivats en part pel canvi climàtic - en l'abundància i distribució de peixos com la sardina i l'anxova. Els estudis realitzats posen de manifest la importància capdal d'aquests petits pelàgics per a tota la cadena tròfica i per a l'estabilitat dels ecosistemes mediterranis.

Quaderns Blaus, 27
ISBN: 9788461551873
PVP: 3€

Las cofradías en España. Papel económico y cambios estructurales

Las cofradías en España. Papel económico y cambios estructurales

Ramon Franquesa (Universitat de Barcelona)

Anàlisi de la història, situació actual i conjuntura de les confraries de pescadors a Espanya. La transformació accelerada dels mercats de productes pesquers junt amb els reptes que han d'afrontar les flotes, obliguen a un replantejament de les associacions professionals, tant des d'un punt de vista econòmic com de representació institucional del col·lectiu.

Quaderns Blaus; 16
PVP: 3€

Corsaris de Palamós (1779-1808)

Quadern_Blau026Pere Trijueque

A més de diferenciar clarament el corsarisme i la pirateria, l'historiador local Pere Trijueque descriu les principals activitats dels corsaris de finals dels segle XVIII i pincipis del XIX. N'explica les seves regles, normes i campanyes, tot destacant els d’origens catalans i concretament palamosins d'alguns corsaris famosos. Cal ressenyar l’interessant annex en que ens citen les regles dictades pel rei sobre la forma d'actuar del corsari davant dels enemics de la corona. Aquest Quadern Blau es planteja com una continuación del QB 21 Pirates, esclaus i captius a Palamós, del mateix autor.

Quaderns Blaus; 26
PVP: 3€

El paisatge de la Costa Brava. 50 anys de canvis

Quadern_Blau025Carolina Martí (Universitat de Girona)

A partir de l'anàlisi geogràfica, l'autora analitza les transformacions del paisatge costaner de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys. L'auge del turisme entorn a 1960 va generar un model de desevolupament altament depredador amb el territori, un model que ha canviat fortament els usos i cobertes del sól en benefici d'una economia de curt termini, especulativa i avui obsoleta.

El treball és una síntesi dels principals resultats de la tesi doctoral de l'autora, titulada “La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: Anàlisi de l'evolució (1956-2003), diagnosi de l'estat actual i prognosi de futur”.

Quaderns Blaus; 25
PVP: 3€

Las Ciencias Sociales en la administración de las pesquerías. Las enseñazas de las comunidades tradicionales de pescadores

quadern_blau024

Françoise Féral (Univerité de Perpignan)

L'autor, professor de la Université de Perpignan, analitza el paper de les Ciències Socials en el disseny de mesures de gestió pesquera per part de l'administració, així com el rol que haurien de jugar els pescadors. Planteja, en un moment de crisi de les empreses pesqueres, l’importància de conèixer els mètodes tradicionals i sistematitzar les reglamentacions que han sorgit al llarg de la història, per estudiar com aquest patrimoni podria contribuir a la reflexió sobre les polítiques de sostenibilitat.

Quaderns Blaus; 24
PVP: 3€

30 años de protección: turismo y pesca en las Illes Medes

quadern_blau023

Raquel De la Cruz Modino. José J. Pascual Fernández (Universidad de la Laguna)

Aquest treball analitza els resultat de varis projectes d’investigació desenvolupats sobre espais protegits en la zona marítimo-costera, entre ells les illes Medes i la població de l'Estartit, executats pel grup d’investigació PESCATUR. Els espais i les àrees marines protegides, després de gairebé 30 anys d’història en l’entorn mediterrani, acompleixen una important funció socioecològica, essent mesures claus per a la sostenibilitat de poblacions i d’ecosistemes litorals. Malgrat tot, el seu èxit social (socioeconòmic, socioplític i sociocultural) és encara molt desigual si comparem unes zones marines protegides amb d’altres, situaciío que planteja importants reptes per a les Ciències socials. Aquesta publicació adopta una perspectiva histórica, enfocada sobre la concepció i l’esdevenir de les illes Medes, valorant en detall els impactes socials que ha generat la figura de protecció i la seva governabilitat institucional.

Quaderns Blaus; 23
PVP: 3€

La pesca a la Mediterrània: una reflexió

QB022Carles Bas

El prestigiós biòleg Carles Bas reflexiona sobre la pesca a la Mediterrània, tot partint de la descripció de la seva ecologia i dels aspectes socioeconòmics, culturals i polítics que caracteritzen la pesca mediterrània. L’autor analitza les principals pesqueries, espècies i àrees de pesca i reflexiona sobre la difícil situació per la que atravessa la pesca, incidint en els reptes que imposa la sobreexplotació.

Quaderns Blaus; 22
PVP: 3€

Pirates, esclaus i captius a Palamós

QB021

Pere Trijueque

L’historiador palamosí Pere Trijueque explica a partir de la documentació històrica existent les principals accions i els efectes que la pirateria va provocar a la vila fins al segle XIX, així com els diversos intents de defensar-la per part de la població. En aquest Quadern Blau també es fa referència al tràfic d’esclaus documentat en les fonts notarials palamosines i disposa d’un apèndix documental.

Quaderns Blaus; 21
PVP: 3€

Una política catalana per a la pesca: perquè els nostres pescadors també s'hi puguin guanyar la vida

QB020

Anna Garriga (Universitat de Girona)

Reflexió sobre la situació crítica que viu el sector pesquer, definint les seves debilitats internes i les amenaces externes. Dóna especial èmfasi a la subhasta a la baixa, a partir de la interpretació del Plan Estratégico Nacional, i a la manca d’una política pesquera catalana que defineixi plans de reestructuració del sector i ajudes immediates.

Quaderns Blaus; 20
PVP: 3€

Mallas cuadradas y rejillas separadoras de pescado para mejorar la selectividad de la pesca de arrastre demersal

QB019Francesc Sardà. Nixon Bahamon. Institut de Ciències del Mar. CSIC

Els autors plantegen la necessitat d’avançar en les millores de selectivitat en els arts d’arrossegament de fons per a seleccionar determinades espècies o talles i evitar al màxim, en definitiva, la modificació de l’ecosistema. En el text s’explica en quins principis biològics es basa i la seva metodologia, així com les experiències realitzades amb aquest objectiu, com són les malles quadrades i les reixes separadores.

Quaderns Blaus; 19
PVP: 3€

Evolución institucional y desarrollo del sector pesquero en Argelia

QB018Said Chaouki Chakourt. Joan L. Alegret

Els autors reflexionen sobre la situació actual del sector pesquer a Argelia a partir de l’anàlisi de l’evolució del tracte que ha tingut el sector des de l’administració algeriana, amb unes polítiques sovint inestables i amb continus canvis d’ubicació de l’apartat de l’administració dedicada a la gestió pesquera. Es planteja i s’argumenta la idea d’una política dubitativa i sovint mancada de direcció concreta a partir de les polítiques adoptades des de la data de la seva independència (1962) fins a l’any 2001.

Quaderns Blaus; 18
PVP: 3€

Etnologia de les societats marítimes: perspectives d'anàlisi, àmbits d'estudi i propostes de treball

QB017Joan Lluís Alegret

A partir de la definició d'etnologia marítima, l'autor descriu els inicis d’aquesta disciplina, tant a escala mundial com a Catalunya, i explica el seu objecte d’estudi. Planteja el tema i apronfundeix en les diferents corrents i perspectives d’anàlisi existents (tecnoecològica, socioinstitucional i simbolicoideològica). Finalment aporta propostes i línies treball possibles.

Quaderns Blaus; 17
PVP: 3€

Els ibers i el mar: Dades sobre la pesca en època protohistòrica al litoral mediterrani català (s. VI al III aC)

QB016Rosa Maria Playà

Tot i que habitualment s'ha dit que els ibers "vivien d'esquenes al mar", les restes arqueològiques recuperades gràcies a les excavacions demostren que aquesta cultura va saber aprofitar els recursos que el medi marítim els oferia. Aquestes restes són el punt de partida per saber com i què pescaven i, per extensió, com era la relació dels íbers amb el mar, la pesca, els peixos i el consum de productes marins.

Quaderns Blaus; 16
PVP: 3€

Estudi de les fonts documentals en la recerca sobre història de la pesca a Catalunya

qb14Alfons Garrido. Joan Lluís Alegret (Universitat de Girona)

Els autors, del Grup d’Estudis Socials de Pesca Marítima (Universitat de Girona), identifiquen i evaluen les fonts documentals més rellevants per a la reconstrucció de la història de la pesca a Catalunya, articulant el treball des d’un punt de vista interdisciplinar a partir de diferents etapes, des de la prehistòria i fins a l’actualitat, tot donant especial importància a la recerca de fonts primàries als arxius.

Quanderns Blaus; 14
PVP: 3€

 

Powered by JS Network Solutions