La pesca a Catalunya

La mar és també escenari per a les activitats d'esbarjo: la nàutica, el busseig i la pesca de superfície o submarina. La Direcció General de Pesca i Afers Marítims s'encarrega de la gestió d'aquestes activitats.

Catalunya és un país que ha tingut un creixement important en aquest àmbit com ho demostra el fet que més d'una quarta part dels amarratges i de la flota d'esbarjo de l'Estat espanyol són a la costa catalana. La bellesa i qualitat dels fons, el contrast de la costa, el clima temperat, una infraestructura disseminada per tota la costa i uns serveis complementaris adequats converteixen la nostra mar en motor de tota una activitat d'oci que té una dimensió econòmica fortíssima. La pesca d'esbarjo, també denominada esportiva o recreativa, a Catalunya és la més practicada entre totes les activitats marineres.

S'entén per pesca d'esbarjo la que es practica sense ànim de lucre, per afecció, simple diversió o competició, tant si es realitza des d'en terra, des d'una embarcació o si és submarina. Totes elles, en els darrers anys, són activitats en constant creixement, associat a l'increment del turisme i a les activitats de lleure en contacte directe amb la natura. Però el recurs pesquer sobre el qual actuen és el mateix que per a la pesca professional i per aquest motiu cal una regulació molt acurada que protegeixi els recursos i alhora satisfaci els drets de tots a pescar. Les reserves marines, per exemple, són figures de protecció sota les que s'intenten regular els usos del mar per part de tots els actors.
Powered by JS Network Solutions