Pilots i grumets

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Museu de la Pesca i Barques del Peix

Museu de la Pesca i Barques del PeixRecorregut guiat per entendre com arriba el peix al nostre plat.

Com arriba el peix al nostre plat? Com són els seus hàbitats? Qui l’ha pescat? Com l’ha pescat?

El recorregut guiat a través de l’exposició permanent del Museu de la Pesca i de les barques del Peix, mostra surant del mateix museu, ens portaran a entendre quin és el peix de la nostra costa, com s’ha pescat i com ha arribat fins a la nostra taula. Passarem d’una exposició a una barca de pesca real, amb espais limitats i concrets per a una tripulació de pocs homes que surten cada dia per portar peix a la subhasta i que després arribi a les peixateries i per acabar a casa nostra.

Nivell: Primària
Durada: 2h i 30 minuts
Preu alume: 6,40 €
 
Activitat inclosa en programa Indika de la Diputació de Girona.  1) Demaneu i confirmeu primer la disponibilitat al Museu de la Pesca i 2) feu la inscripció a través del portal de la Diputació de Girona aquí

Objectius

 • Conèixer la pesca com a activitat primària, del territori en el passat però també en el present.
 • Posar en valor la pesca per a l’obtenció i la producció d’aliments relacionats amb la mar.
 • Entendre l’alimentació com a fet fonamental pel funcionament del nostre cos.
 • Comprendre com funcionen els arts de pesca.
 • Distingir els diferents tipus de peixos propis de la costa catalana.
 • Entendre la relació que s’estableix entre home i natura en quant a l’explotació de recursos naturals.
 • Comprendre el temps com a factor important de la producció pesquera (temps climàtic, temps horari, temps històric...).
 • Conèixer alguns trets bàsics de la cuina catalana del peix.
 • Reconèixer els diferents oficis relacionats amb la pesca.
 • Entendre el paper de l’evolució de la ciència i la tècnica per poder conèixer l’evolució històrica de la pesca.
 • Posar en valor el paisatge litoral.
 • Contribuir a la sostenibilitat del fet pesquer.

Materials

 • Exposició permanent: audiovisual (en 5 idiomes també en llenguatge de signes). Audiovisual animat per a P5 i fins a segon cicle de primària.
 • Maquetes de tècniques de pesca, objectes reals, fotografies i audiovisuals del recorregut expositiu.
 • Rèpliques d’objectes (xarxes de pesca, estris, etc) per a poder tocar i entendre processos i sistemes de pesca.
 • A les barques del peix, la mateixa embarcació, surant amarrada davant el Museu, poder visitar-la des del pont, a la cuina, el motor, les lliteres...

Observacions

El Museu de la Pesca és únic en el litoral de Girona on es pot visitar una barca de pesca i una exposició sobre el fet pesquer.

Les Barques del Peix

barques peix pedagogica

Visita guiada

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme a bord de les barques de pesca feines i activitats molt variades. Moltes d'elles, no obstant, ens són desconegudes. Amb la visita a les Barques del Peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca, us volem acostar al dia a dia d'una jornada de pesca tot pujant a bord de dues embarcacions professionals: Gacela i Estrella Polar.

Les barques de pesca son un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptat a un medi, el mar, que no és el propi de l'home. Són la manifestació visible d'una activitat econòmica de primer ordre com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d'unes formes de vida i d'una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix exemplifiquen els principals sistemes de pesca que es desenvolupen a la nostra costa: la pesca d'arrossegament (Gacela) i la d'encerclament (Estrella Polar). Aquestes barques són les més representatives de la pesca a Catalunya des del punt de vista tipològic i de volum de captures, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer el sector pesquer del nostre país.

Nivell: Educació primària
Durada: 1h 15'
Preu: 3,20 €. Mínim 23 alumnes

Continguts

 • Els sistemes de pesca. Les Xarxes. Encerclament i arrossegament.
 • La construcció naval. Tipologia dels vaixells. Les parts d’un vaixell
 • La vida a bord. Les tasques de cada mariner.
 • Les especies objectiu. Peixos pelàgics i bentònics
 • Els caladors. Els tipus de fons
 • La meteorologia i la navegació
 • La motorització  i les noves tecnologies a bord. Les comunicacions
 • El port, abric, lloc de venda i reparació.
 • Lèxic i expressions marineres. Unitats de mesura
 • Sostenibilitat de la pesca

Procediments

 • Embarcament a bord de les barques de pesca
 • Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina...
 • Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola...
 • Interpretació de maquetes
 • Joc de simulació: aprendre a fer de pescador bord d'una barca de pesca

Competències bàsiques de primer cicle de Primària

Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural

Dimensió món actual

 •   Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Dimensió ciutadania

 •  Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

Àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura

Dimensió comunicació oral

 •   Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals

Competències bàsiques de segon i tercer cicle de Primària

Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural

 Dimensió món actual

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim 
 •  Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi  
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Dimensió ciutadania

 •   Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

Àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura

Dimensió comunicació oral.

 •   Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Recursos pedagògics per al professorat

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [Pàgina web]

La pesca a Palamós [Vídeo]

Flota pesquera. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Peixos de la Mediterrània

peixos mediterrania

Visita guiada al Museu de la Pesca

La platja és l’espai de contacte de l’home amb la mar. L’home intueix que, sota les aigües tranquil·les de la mar Mediterrània, hi ha tot un món per descobrir, ple de recursos que aprofiten els pescadors.

Us convidem a conèixer la vida de peixos i pescadors partint d’un audiovisual d’animació creat per l’il·lustrador Magí Marcé i d'un breu recorregut per l'exposició permanent, on descobrirem les tècniques de pesca més usades al nostre litoral. Tot tocant, aprendrem com es pesca, quins estris i ginys s'usen i quines són les espècies objectiu.

Nivell educatiu: Cicle inicial d'educació primària
Durada: 1h 15’
Preu: 3.20€ per alumne, Mínim 23 alumnes

Continguts

 • Presentar els organismes vius que viuen al mar, la seva diversitat i la seva adaptació al medi.
 • Identificar de les principals característiques morfològiques dels peixos: aletes, cues, formes, etc.
 • Tenir un primer contacte amb les tècniques de pesca més comuns al nostre litoral i el seu ús: arrossegament, encerclament,  tresmall  i palangre.
 • Entendre el paper del museu, com a espai de conservació i transmissor de coneixement.

 

Procediments

 • Observació de les característiques morfològiques dels peixos
 • Comprensió de l’argument de l’audiovisual
 • Refermar els coneixements adquirits tot fent-nos preguntes en la sala dels peixos del Museu.
 • Visitar l’exposició permanent per a reconèixer estris de pesca.
 • Manipular estris de pesca per entendre el seu funcionament.
 • Manipular i reconèixer peix fresc.

 

Competències bàsiques

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

 • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
 • Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

 

Recursos didàctics per al professorat

Materials i recursos específics de qualitat per utilitzar abans o després de l'activitat:

Visita virtual al Museu de la Pesca [Google Street View]

Presentació. El Museu de la Pesca. Arrels de Mar. Palamós Comunicació [Vídeo]

Els Peixos. Institut de Ciències del Mar. Obra Social “La Caixa” [Audiovisual]

Catàleg de peixos de la Mediterrània. Museu de la Pesca [Base de dades]

Peixos. Generalitat de Catalunya [Recurs digital]

Noms de peixos. Termcat [Diccionari digital]

Les 50 principals espècies pesqueres comercials de Catalunya. Generalitat de Catalunya [Recurs digital]

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [pàgina web]

Pirates a la costa!

pirates rafael pedagogicaNavegació amb el "Rafael" barca de mitjana de 1915

El 1543 el corsari Barba-rossa va assolar les costes empordaneses i Palamós fou una de les viles que va patir l'atac del seu estol de vaixells. Tot navegant per la badia aprendrem com eren els vaixells dels pirates, el paisatge i la vida quotidiana de la població de l'època i com se defensaven les viles costaneres dels atacs.

Continguts

 • Condicions físiques i climàtiques en mar.
 • Pirates i corsaris. 
 • Els sistemes de comunicació i de defensa de les viles costaneres de l'Empordà en època morderna (muralles, torres de guaita, masos fortificats...)
 • Observació d'elements costaners
 • Acostament a la navegació: servar, orientar-se, la carta i els rumbs

Procediments

 • Navegació ran de costa
 • Observació del medi
 • Manipulació d'elements essencials per a la navegació: el compàs, les cartes nàutiques, cargol
 • Utilització del llenguatge mariner

Preu: 7,75€ / alumnes. Mínim 23 alumnes.
Durada: 1h. 15 min

Viure al litoral

viure litoral pedagogica

Itinenari d'educació ambiental

Tot i l’aspecte aparentment acollidor del litoral marí, per als animals i per a les plantes que hi viuen és un lloc extremadament dur, i per a sobreviure-hi han d’estar-hi molt ben adaptats. Les variacions del nivell de les aigües, els canvis sobtats de temperatura o la diferència entre el temporal i la calma condicionen la vida de les espècies del litoral.

En aquest taller pràctic i participatiu observarem directament diverses espècies i les seves adaptacions al medi.

Nivell:  Segon i tercer cicle d’Educació Primària
Durada: 1h 15'
Preu: 3,20€ 
Observacions: Activitat a l’exterior. Cal portar una muda de sabates. En cas de mal temps es farà l’activitat “Viure al fons”

Continguts

 • Condicions físiques i climàtiques del litoral mediterrani.
 • Fauna comuna del litoral mediterrani.
 • Adaptacions al medi de la fauna del litoral.
 • L’ecosistema litoral de substrat rocós.

Procediments

 • Visita a un ecosistema del litoral rocós amb aigües somes.
 • Observació i recollida de mostres in situ.
 • Anàlisi de les mostres i retorn d’aquestes al medi.
 • Es treballa en grups reduïts, amb salabres, miralls i guies d’identificació.
 

Competències bàsiques

Àmbit coneixement del medi

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
 •  Competència 6Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Dimensió interpersonal

 • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Àmbit de llengua catalana i llengua castellana

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
 • Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estra­tègies conversacionals.

 

Navegació a vela llatina

 • Categoria: EDUCACIÓ PRIMÀRIA

rafael_3

Navegació pel litoral

La vela llatina forma part de la nostra cultura mediterrània. A bord del Rafael, una barca de mitjana construïda a Palma de Mallorca el 1915 per a la pesca a a la parella –al bou-, els participants podran viure el món de la navegació tradicional d’una manera directa i activa. Aprendran a orientar-se per les senyes i a identificar la senyalització marítima.

Continguts

 • Condicions físiques i climàtiques en mar
 • La propulsió: el vent i les veles
 • La construcció naval: les parts del vaixell, els aparells
 • Acostament a la navegació: el rumb en funció del vent, servar (portar el timó del vaixell), orientar-se.

Procediments

 • Navegació a vela sota costa
 • Manipulació del timó: Compàs, orientació de les veles, observació del medi

Durada: 2h

Consulteu preu i disponibilitat. En cas de mal temps es fa l’activitat “Navegació en terra”.

Visita al port i la subhasta del peix

 • Categoria: EDUCACIÓ PRIMÀRIA

4 Dos creuers Palamos optItinerari guiat

La platja ha estat sempre un espai ocupat per aquells que viuen del mar. S'ha usat de lloc de refugi per protegir les embarcacions dels pescadors i per sortir en busca dels millors llocs de pesca. A la platja també s'hi venia el peix acabat de capturar. Però el que havia estat un port, ara l'ocupen banyistes i turistes.

Actualment els ports artificials (molls, dics, espigons) formen part del paisatge litoral, un espai de treball on s'hi troben molt oficis i professionals. A Palamós hi té un lloc destacat la llotja, l'edifici on es desenvolupa la subhasta del peix, i on peixaters i restauradors, compren el peix fresc que més tard s’oferirà als consumidors.

Partint del Museu de la Pesca per veure l’origen dels ports, passejarem per aquest espai mariner, veurem la seva funció, usos i protagonistes, i entrarem a la subhasta per esdevenir testimonis de la venda del peix.

Nivell: Educació Primària
Preu: 3,20 €. Mínim 23 alumnes.
Durada: 1h 15'

Continguts

 • Cales i platges: els antics ports
 • On es pesca: la plataforma continental
 • El port com a nexe entre l’home i el mar
 • El port de Palamós: història
 • El port actual: dàrsena pesquera, dàrsena comercial
 • Embarcacions de pesca: la flota artesanal i la flota industrial
 • La llotja i la subhasta del peix
 • El camí cap a una activitat pesquera sostenible, nosaltres com a consumidors

Procediments

 • Itinerari guiat dinamitzat
 • Observació i interpretació de diferents maquetes
 • Observació in situ de la subhasta del peix
 • Visionat d’un audiovisual sobre la subhasta del peix

Competències bàsiques

Àmbit coneixement del medi

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Dimensió interpersonal

 • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Àmbit coneixement del medi

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
 • Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estra­tègies conversacionals.

 

Aula del gust

aula gust 2018

Aula del gust és un menú equilibrat a base de peix fresc desembarcat al port de Palamós. Les propostes gastronòmiques s'elaboren en directe, davant dels alumnes, en el marc d'un show-cooking de cuina marinera. L'objectiu és fomentar el consum de peix i difondre els beneficis d'una dieta saludable elaborada amb productes de proximitat

Aquesta activitat es desenvolupa a l’Espai del Peix.

Continguts

 • El peix a la nostra dieta.
 • Valors nutricionals del peix.
 • La cuina tradicional del peix.
 • La seguretat alimentària.

Procediments

 • Seguir en directe en forma de show cocking l’elaboració d’un menú equilibrat de peix que serà menjat pels alumnes.
 • Maira arrebossada amb amanida
 • Fideus rossejats o Arrossejat
 • Postre (poma o iogurt)

Durada: 2 h
Lloc: Espai del Peix
Preu: 12 € /alumne –mínim 23 alumnes. Demaneu el vostre pressupost

Dieta Mediterrània

dieta mediterrania pedagogicaVisita guiada amb tastet

Dieta Mediterrània és una visita guiada a l’Espai del Peix amb tastet, dedicat al foment de la cultura gastronòmica del peix del nostre litoral es pot visitar. Té per objectiu descobrir els beneficis de la Dieta Mediterrània i el paper del peix en una dieta saludable i equilibrada. Amb això posem en valor el peix fresc per saber quin gust té un plat fet amb aquests productes.

Nivell: Educació Primària
Durada: 1 h 15'
Preu: 5 € alumne. Mínim 23 alumnes.

Continguts

 • Les confraria de pescadors
 • La subhasta del peix. Què és, com funciona, qui l’organitza i per què
 • Les espècies més pescades
 • El concepte de Dieta Mediterrània
 • Les classes de peix
 • Com s’ha de preparar el peix abans de cuinar i consumir
 • Seguretat alimentària
 • El peix, com a aliment en la història i en present

Procediments

A l’espai de la subhasta:

 • Observació i interpretació de la llotja del peix  de la Confraria de Pescadors de Palamós i l’espai de la subhasta.
 • Audiovisual sobre la subhasta del peix.
 • Observació i interpretació de  la dàrsena pesquera del port de Palamós
 • Audiovisual sobre la cultura de menjar peix.

A l’aula gastronòmica:

 • Observació de diferents plafons amb fotografies, gravats, textos i representacions.
 • Tast de peix elaborat segons recepta tradicional. 

Competències bàsiques

Àmbit coneixement del medi

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
 • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes

Recursos pedagògics per al professorat

Base de dades espanyola de composició d’aliments (Recurs web. Només Mozilla)

Informació nutricional d’espècies pesqueres. MAGRAMA. [Base de dades]

Peix fresc. FAO, 1999 [Llibre digital]

Manual práctico sobre pescados y mariscos frescos. Madrid: FROM, 2009 [Llibre digital]

Pescados y mariscos. Guía bàsica. MERCASA [Llibre digital]

Quatre normes básiques per garantir la seguretat dels aliments que preparem. Generalitat de Catalunya [Fulletó]

Receptes de cuina marinera. Espai del Peix [Pàgina web]

El taller del peix. Generalitat de Catalunya [Taller pedagògic]

Guia pràctica per al consum de peix i marisc. Generalitat de Catalunya [Guia]

Peix i marisc. Menja'l amb seguetat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya [Vídeo]

La cuina de barca. Els orígens de la cuina del peix a la Costa Brava. Museu de la Pesca. [Vídeo]

Fish is the Dish. Teachers and schools. Seafish [Pàgina web]

Cuiners a bord. La cuina a les barques de pesca

cuiners bord primariaTaller de cuina

A l’Espai del Peix i seguint les indicacions i explicacions de l'educador, els alumnes fan de cuiners i elaboren un plat de la cuina marinera tradicional que al final poden degustar.

Nivell educatiu: educació primària
Durada: 1 h 45 minuts
Lloc: Espai del Peix
Preu:7 € / alumne. Mínim 23 alumnes.

Continguts

 • Fomentar el hàbits alimentaris saludables.
 • Normes bàsiques d’higiene i salut.
 • La cuina en la nostra història.
 • La cuina del peix.
 • La cuina en el món del treball: cuinar en una barca de pesca.
 • Les receptes. Qui les ha tramès? D’on les hem obtingut?
 • Els ingredients, tipologia de peix, tipus de vegetals, d’on provenen, des de quant i com s’utilitzen.
 • La preparació: separar i netejar
 • La cocció, tipus de coccions bullir, fregir, etc.
 • La degustació, el plaer de menjar

Procediments

 • Visualització d’un audiovisual sobre la cuina del peix al nostre territori.
 • Tot el grup participa en la configuració i elaboració d’una recepta tradicional de peix: Fideus rossejats o Arrossejat.
 • Degustació de la recepta.

Competències bàsiques

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió Món Actual

 • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Dimensió salut i equilibri personal

 • Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.
  • Educació per a la salut: Els aliments: constructors, reguladors i energètics.
  • Organització social: Els hàbits i costums individuals, familiars, socials i culturals.
 • Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties

Dimensió ciutadania

 • Competència 11 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
 • Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals

Àmbit matemàtic 

Dimensió Connexions

 • Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes

Dimensió Comunicació i representació

 • Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen:
  • Tècniques, instruments de mesura.

 

Recursos pedagògics per al professorat

Receptes de cuina marinera. Espai del Peix [Pàgina web]

El taller del peix. Generalitat de Catalunya [Taller pedagògic]

Guia pràctica per al consum de peix i marisc. Generalitat de Catalunya [Guia]

Peix i marisc. Menja'l amb seguetat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya [Vídeo]

La cuina de barca. Els orígens de la cuina del peix a la Costa Brava. Museu de la Pesca. [Vídeo]

Fish is the Dish. Teachers and schools. Seafish [Pàgina web]

Recipes. Great for Kids. Seafish [Pàgina web]

 

 

Nosaltres i el mar

port palamos pedagogica

Taller d'educació ambiental

Mantenim relació amb la mar des que som humans, no pas per casualitat, sinó per tot allò que ens dóna i aporta. La mar és una important font d’aliments alhora que un espai de treball, oci, comunicació i comerç. Els ports són el centre de l’activitat marítima, el lloc per on entra tota la riquesa que l’oceà ens regala. I el port de Palamós és un espai idoni per a estudiar i observar directament aquest fenomen.

Continguts

 • Anàlisi ambiental de la nostra relació amb la mar
 • El port com a punt de contacte entre els humans i la mar
 • Impacte de l’activitat humana sobre els ecosistemes marins: passat, present i futur
 • Els límits de la mar com a abocador de residus
 • El canvi necessari cap a la sostenibilitat: no extreure de la mar més del que pot produir, no abocar-hi més del que pot digerir.

Procediments

 • Centre d’interès: el port
 • Sortida guiada pel port de Palamós
 • Joc de simulació: debat entre pescadors, administració i ciutadans

Preu: 3,20€ per alumne Durada: 1h 15' Observacions: Màxim, 23 alumnes per grup

Feinejant pel mar

feienjant marVisita guiada al Museu de la Pesca

Des de temps remots el mar ha esdevingut per a l’home una important font de recursos naturals. Ha après a conèixer, extreure i respectar aquests recursos per a la seva subsistència. Al voltant del mar i de la pesca s’han generat una sèrie d’especialitzacions i oficis. Us convidem a conèixer aquest medi, el mar, les espècies que hi viuen i tota la varietat d’oficis que en depenen a través d’una visita guiada al Museu, on els alumnes en seran bona part protagonistes.

Nivell educatiu: Primària
Durada: 1h 15'
Preu: 3,20 €. Mínim 23 alumnes

 

Continguts

 • Conèixer  els organismes vius que viuen a la mar i la seva morfologia i habitat.
 • Saber què es pesca,  les espècies més preuades al mercat
 • Aproximació als oficis de la mar: els mestres d’aixa i calafats, els corders, les remendadores, la salaó del peix, els peixaters, la subhasta, els pescadors, els patrons de les embarcacions.
 • Aprendre: les diferents tècniques de pesca
 • Reflexionar sobre la sobreexplotació del medi i una activitat pesquera sostenible

 

Procediments

 • Observació i interpretació de diferents maquetes sobre tècniques de pesca.
 • Manipulació d’estris reals de pesca.
 • Visualització de material audiovisual
 • Joc de simulació: cada participant es caracteritzarà amb les eines i/o amb el vestuari dels diferents oficis mariners.

 

Competències bàsiques

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

 • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
 • Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Canvi i continuïtat:

Passat, present i futurs de les societats i comunitats culturals.

El temps històric: periodització, datació, durada, cicles, simultaneïtat, successió, causalitat, racionalitat...

L’intercanvi generacional, comprensió del passat i del present, construcció de futurs.

Les societats i les cultures en la història, comparació i història retrospectiva.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen

Prejudicis i estereotips propis i aliens.

Les diferències de  cultura com un element enriquidor de les relacions interpersonals.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

 

Recursos didàctics per al professorat

Materials i recursos específics de qualitat per utilitzar abans o després de l'activitat:

Visita virtual al Museu de la Pesca [Google Street View]

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [pàgina web]

Els Peixos. Institut de Ciències del Mar. Obra Social “La Caixa” [Audiovisual]

Catàleg de peixos de la Mediterrània. Museu de la Pesca [Base de dades]

Peixos. Generalitat de Catalunya [Recurs digital]

Noms de peixos. Termcat [Diccionari digital]

Les 50 principals espècies pesqueres comercials de Catalunya. Generalitat de Catalunya [Recurs digital]

Flota pesquera. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

L’ofici de mestre d’aixa a la Costa Brava Converses de Taverna. Museu de la Pesca [Vídeo]

 

Escola de pilots i grumets

grumet

Aproximació als coneixements nàutics bàsics per a la navegació. L’activitat transcorre a bord del "Rafael", barca de mitjana amb vela llatina construïda el 1915. Un patró experimentat ens ensenyarà a identificar els tipus de vaixells i les seves parts, a interpretar la senyalització marítima i a posicionar-vos sobre una carta nàutica.

Continguts

 • Condicions físiques i climàtiques en mar
 • Acostament a la construcció naval: Les parts d’un vaixell, la surabilitat
 • Observació d’elements: costaners, de pesca, animals, activitat en mar
 • Acostament a la navegació: servar, orientar-se, la carta i els rumbs
 • Les mesures i la propulsió

Procediments

 • Navegació sota costa
 • Observació del medi
 • Manipulació d’elements essencials per a la navegació
 • El compàs
 • Les cartes nàutiques
 • Cargol
Preu: 7,75€
Durada: 1h 15'
Consulteu preu i disponibilitat. En cas de mal temps es fa l’activitat “Navegació en terra”
 
 

L'anxova, la reina

 • Categoria: EDUCACIÓ PRIMÀRIA

anxova reina pedagogica

Taller de salaó d'anxoves

Avui, el peix salat és una opció més a l’hora de consumir peix. Antigament, però, la salaó era l’única manera de conservar aquest preuat aliment. Només podien menjar peix fresc aquells que vivien molt a prop de la costa.

La salaó es remunta a l’antiguitat clàssica. Grecs i romans introduïren aquesta tècnica de conservació a les nostres contrades. Actualment, les factories de salaons de la Costa Brava han agafat el relleu d’aquests primers col·lonitzadors i continuen salant peix, especialment l’anxova, l’espècie més valorada pels consumidors.

Us proposem un taller conèixer d'aprop aquesta espècie: com es captura i com se sala; és a dir tot, el procés a seguir fins a tenir l’anxova a taula, damunt una bona torrada sucada amb pa i tomàquet.

Durada: 1h 30'
Preu: 5€ / alumne. Mínim 23 alumnes.
Observacions: Els i les alumnes s'emporten el pots de salaó d'anxoves que han elaborat 

Continguts

 • L’anxova: característiques de l’espècie, on la trobem i adaptacions al medi
 • Com es capturava i com es captura: l’encesa i la teranyina
 • Orígens de la salaó
 • Les factories de salaons
 • El procés de salaó
 • Altres peixos salats: l’arengada
 • El camí cap a una activitat pesquera sostenible; nosaltres com a consumidors

Procediments

 • Visualització de material audiovisual
 • Observació i interpretació de diferents maquetes dels sistemes de pesca
 • Observació d’una barca de pesca del peix blau
 • Manipulació i elaboració d’un pot d’anxoves salades

Competències bàsiques

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

 • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Dimensió salut i equilibri personal

 • Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties

Dimensió ciutadania

 • Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

Àmbit d’educació en valors

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen: Prejudicis i estereotips propis i aliens. Les diferències de  cultura com un element enriquidor de les relacions interpersonals.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals

Àmbit matemàtic 

Dimensió Connexions

 • Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes

Dimensió Comunicació i representació

 • Competència 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació
 • Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen

Recursos pedagògics per als professors

La pesca del peix blau amb la tècnica de la teranyina. Núria Borrallo [Vídeo]

Anxoves amb sal. Recepta. Catalunya [Pàgina web]

compromis qualiat turistica     producte emporda    cat M P    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

ajuntament logo    logo palamos turisme