Barques del Peix

barques peix museu pesca

Visita guiada

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme a bord de les barques de pesca feines i activitats molt variades. Moltes d'elles, no obstant, ens són desconegudes. Amb la visita a les Barques del Peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca, us volem acostar al dia a dia d'una jornada de pesca tot pujant a bord de dues embarcacions professionals: Gacela i Estrella Polar.

Les barques de pesca son un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptat a un medi, el mar, que no és el propi de l'home. Són la manifestació visible d'una activitat econòmica de primer ordre com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d'unes formes de vida i d'una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix exemplifiquen els principals sistemes de pesca que es desenvolupen a la nostra costa: la pesca d'arrossegament (Gacela) i la d'encerclament (Estrella Polar). Aquestes barques són les més representatives de la pesca a Catalunya des del punt de vista tipològic i de volum de captures, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer el sector pesquer del nostre país.

Nivell: Educació secundària
Durada: 1h 15'
Preu: 3,20 €. Mínim 23 alumnes

Continguts

 • Difondre el patrimoni artístic i natural del poble de Palamós.
 • Conèixer de prop, a través de l’observació directa, un vaixell de pesca.
 • Conèixer el món de la pesca, l'ofici de pescador, abans i ara.
 • Diferenciar les diferents feines a bord d’una barca de pesca.
 • Conèixer diferents modalitats de pesca que s’utilitzen a Palamós.
 • Conèixer i identificar les barques més representatives de la pesca a Catalunya a nivell tipològic i de volum de captures.
 • Conèixer les característiques orogràfiques submarines de la costa de Catalunya.
 • Conèixer vocabulari específic mariner.
 • Conèixer les parts d'un vaixell.
 • Conèixer l'entorn on es desenvolupa la feina diària d'un pescador.
 • Valorar la vida a bord d’una barca pesquera.
 • Respectar i estimar l'entorn portuari pesquer.

Procediments

 • Embarcament a bord de les barques de pesca
 • Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina...
 • Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola...
 • Joc de simulació: aprendre a fer de pescador a bord d'una barca de pesca

Competències bàsiques de Secundària

Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors

Dimensió sociocultural

 •  Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat

Competències bàsiques de l’àmbit social

Dimensió històrica

 •  Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

Dimensió geogràfica

 •   Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

 Dimensió cultural i artística

 •  Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn
 •  Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

 Dimensió actitudinal i plurilingüe

 •  Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta

Recursos pedagògics per al professorat

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [Pàgina web]

La pesca a Palamós [Vídeo]

Flota pesquera. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Inventari de la flota pesquera de Palamós Museu de la Pesca [Base de dades]

Censo de la flota pesquera. Ministerio de Agricultura i pesca. Gobierno de España. [Base de dades]

 

 • Embarcament a bord de les barques de pesca
 • Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina...

Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola...

compromis qualiat turistica     producte emporda    cat M P    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

ajuntament logo    logo palamos turisme