Educació

Objectiu:

Conèixer la professió de pescador i, utilitzar la nformació per elaborar un mapa conceptual que resumeixi els passos a seguir en una recerca d'ocupació vinculada al sector pesquer i la formaicó que es pot adquirir dintre del nostr
sistema educatiu.

Treball en equip cooperatiu: 3 o 4 estudiants

Tasca:

Documentar-se i analitzar tota la informació recollida per poder treure conclusions.

Procés de treball:

  • Recerca d'informació d'estudis relacionats ambm el sector pesquer.
  • Estudi de mercat laboral, en concret de la població dedicada a la pesca.
  • Anàlisi de les feines i les jornades laborals d'un pescador.
  • Relació dels pescadors amb les confraries.
  • Comparativa dels preus de cost i de mercat del peix (en un cas concret).
  • Identificació de les avantatges i inconvenients de la professió de pescador.
  • Elaboració del mapa conceptual final i extracció de les conclusions pertinents.

Activitat 2. Ser o no ser pescador

Powered by JS Network Solutions