Exposicions temporals

tripulacionsNo tots els pescadors fan la mateixa feina quan surten a pescar. El Museu de la Pesca ha dissenyat l’exposició “Tripulacions: la gent de bord de les barques de pesca” per mostrar de forma gràfica i amena les persones i els rols professionals que es poden trobar en una embarcació.

L’exposició es vertebra al voltant de 6 figures que acometen tasques molt específiques a bord: el patró, el mariner, el cuiner, el motorista, el llumer i el nano. L’explicació de les seva feina es complementa amb informacions generals sobre la pesca a Catalunya, amb la intenció de donar una visió àmplia i actualitzada del sector.

En el marc de l’exposició es va presentar l'interactiu “Gent de Mar del Port de Palamós”, un recurs electrònic que posa en relació els membres de la comunitat pesquera amb les embarcacions que van pescar a la vila. A través d’una pantalla táctil es despleguen els més amplis invetaris realitzats fins al moment tant de les persones com de les barques que han pescat en algun moment de la història a la vila.

Powered by JS Network Solutions