La pesca a Catalunya

cobertaLa pesca és un ofici poc atractiu entre els joves catalans, entre altres coses, per la duresa i perillositat del treball, les baixes i irregulars retribucions (sistema a la part), i la poca regulació laboral. Manquen treballadors en el sector, el que afavoreix la incorporació de pescadors immigrants a les tripulacions. Això té unes conseqüències directes en tot el procés formatiu dels pescadors, que avui ja no es limita a la formació inicial per aconseguir els títols corresponents, sinó que fa necessària una formació continuada que permeti una ràpida adaptació dels treballadors a les noves tecnologies a bord i a les noves normatives de seguretat i higiene en el treball.

pontEn aquest sentit cal recordar que la pesca és el sector productiu amb l'índex de sinistralitat més alt de la UE. El punt de partença de la formació pesquera a Catalunya, fins fa poc, ha estat relativament baix i només en les darreres dècades comencen a incorporar-se joves pescadors amb un cert nivell de formació específica, gràcies a l'existència de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar. La manca de formació ha dificultat molt qualsevol intent de transformació del sector, amb la paradoxa que s'han arribat a modernitzar més les embarcacions que les tripulacions.

Powered by JS Network Solutions