LES BARQUES
DEL PEIX

Un museu flotant
L’únic museu flotant de la Mediterrània dedicat a les embarcacions de pesca tradicionals

Museu flotant

La Gacela i l’Estrella Polar, dues embarcacions de pesca construïdes en fusta a la segona meitat del segle XX, conformen l’extensió a l’aigua del Museu de la Pesca a Palamós.
Són, avui en dia, els únics bastiments de fusta, flotants i visitables d’aquestes característiques a tota la Mediterrània.

Les barques

Les barques formen part del nostre patrimoni, del paisatge litoral i de la nostra cultura. Són també expressió d’una forma de viure.

La visita

Les Barques del Peix, dues embarcacions convertides en un equipament cultural per viure-hi una experiència sensorial, lúdica i educativa, accessible a tota mena de col·lectius.

Grup de visitants embarcats a l'embarcació Estrella Polar amb guia

El projecte “Execució del projecte de museïtzació de dues barques del port de Palamós (per a divulgació i difusió de la cultura i patrimoni pesquer)” és un projecte finançant pels Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA).

Les Barques del Peix incorporen mesures d’accessibilitat per facilitar i enriquir la visita a col·lectius amb deficiències visuals i auditives