La visita

Les Barques del Peix, dues embarcacions convertides en un equipament cultural per viure-hi una experiència sensorial, lúdica i educativa, accessible a tota mena de col·lectius.

El Museu de la Pesca ha reconvertit les Barques del Peix en un escenari original i autèntic. Aquest nou espai museogràfic apropa la cultura marítima a la ciutadania i explica el paper de les embarcacions de pesca en el camí que porta el peix del mar fins a la taula. És també una imatge icònica del port de Palamós.

La visita a les Barques del Peix compagina un audiovisual introductori projectat al Museu de la Pesca i un recorregut guiat a bord de les embarcacions. Totes les visites compten amb l’acompanyament d’un guia especialitzat.
Les Barques del Peix incorporen mesures d’accessibilitat per facilitar i enriquir la visita a col·lectius amb deficiències visuals i auditives.
Les Barques del Peix disposen d’un programa regular de visites guiades, consulteu l’oferta i la disponibilitat a l’agenda d’activitats i a museudelapesca.org

Les Barques del Peix és un equipament cultural accessible per a la divulgació del patrimoni marítim a l’aigua

Imatge persona llegint en Braille
Icones que mostren que les instal·lacions són adaptades per a persones sense visió ni oïda.

Programa
pedagògic

El Museu de la Pesca integra les Barques del Peix com un element fonamental del programa pedagògic que ofereix a totes les etapes del cicle educatiu.

Activitat
Visita a les Barques del Peix

 

Visita guiada

 

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme feines i activitats molt variades. Moltes d’elles, tanmateix, ens són desconegudes. A les Barques del Peix us acostem el dia a dia d’una jornada de pesca, tot pujant a bord de dues embarcacions professionals.

Les barques de pesca són un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptada a la mar, manifestació visible d’una activitat econòmica com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d’unes formes de vida i d’una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix són les embarcacions més representatives de la pesca a Catalunya, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer un ofici essencial del sector primari del nostre país.

Activitat inclosa en programa Indika de la Diputació de Girona.
1) Demaneu i confirmeu primer la disponibilitat al Museu de la Pesca i
2) feu la inscripció a través del portal de la Diputació de Girona.
Consulta els continguts i competències específiques per a cada etapa educativa al portal educatiu del Museu de la Pesca.

El projecte “Execució del projecte de museïtzació de dues barques del port de Palamós (per a divulgació i difusió de la cultura i patrimoni pesquer)” és un projecte finançant pels Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA).

Les Barques del Peix incorporen mesures d’accessibilitat per facilitar i enriquir la visita a col·lectius amb deficiències visuals i auditives