fbpx

barques peix pedagogica

Visita guiada

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme a bord de les barques de pesca feines i activitats molt variades. Moltes d'elles, no obstant, ens són desconegudes. Amb la visita a les Barques del Peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca, us volem acostar al dia a dia d'una jornada de pesca tot pujant a bord de dues embarcacions professionals: Gacela i Estrella Polar.

Les barques de pesca son un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptat a un medi, el mar, que no és el propi de l'home. Són la manifestació visible d'una activitat econòmica de primer ordre com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d'unes formes de vida i d'una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix exemplifiquen els principals sistemes de pesca que es desenvolupen a la nostra costa: la pesca d'arrossegament (Gacela) i la d'encerclament (Estrella Polar). Aquestes barques són les més representatives de la pesca a Catalunya des del punt de vista tipològic i de volum de captures, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer el sector pesquer del nostre país.

Nivell: Educació Infantil
Durada: 1h 15'
Preu:  73,60 €/grup

Continguts

 • Difondre el patrimoni artístic i natural del poble de Palamós.
 • Conèixer de prop, a través de l’observació directa, un vaixell de pesca.
 • Conèixer el món de la pesca, l'ofici de pescador, abans i ara.
 • Diferenciar les diferents feines a bord d’una barca de pesca.
 • Conèixer vocabulari específic mariner.
 • Conèixer les parts d'un vaixell.
 • Conèixer l'entorn on es desenvolupa la feina diària d'un pescador.
 • Valorar la vida a bord d’una barca pesquera.
 • Respectar i estimar l'entorn portuari pesquer.

Procediments

 • Embarcament a bord de les barques de pesca
 • Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina...
 • Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola...
 • Joc de simulació: aprendre a fer de pescador a bord d'una barca de pesca

Competències bàsiques de la dimensió d’Infantil

Descoberta d’un mateix i dels altres

 • Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i d'aprenentatge.
 • Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai.

Descoberta de l’entorn

 •  Observació i identificació de diferents elements de l’entorn natural, social i cultural.
 •  Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat i acceptació d’aquesta realitat com una manera d’aprendre.  
 • Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes del nostre entorn més proper. 
 • Respectar i defensar el patrimoni cultural, historicoartístic i mediambiental de Catalunya.

Comunicació i llenguatges

 • Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores d’elements de l’entorn. 
 • Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura.

Recursos pedagògics per al professorat

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [Pàgina web]

La pesca a Palamós [Vídeo]

Flota pesquera. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell