fbpx

 • Published in EDUCACIÓ PRIMÀRIA

anxova reina pedagogica

Taller de salaó d'anxoves

Avui, el peix salat és una opció més a l’hora de consumir peix. Antigament, però, la salaó era l’única manera de conservar aquest preuat aliment. Només podien menjar peix fresc aquells que vivien molt a prop de la costa.

La salaó es remunta a l’antiguitat clàssica. Grecs i romans introduïren aquesta tècnica de conservació a les nostres contrades. Actualment, les factories de salaons de la Costa Brava han agafat el relleu d’aquests primers col·lonitzadors i continuen salant peix, especialment l’anxova, l’espècie més valorada pels consumidors.

Us proposem un taller conèixer d'aprop aquesta espècie: com es captura i com se sala; és a dir tot, el procés a seguir fins a tenir l’anxova a taula, damunt una bona torrada sucada amb pa i tomàquet.

Durada: 1h 30'
Preu: 5€ / alumne. Mínim 23 alumnes.
Observacions: Els i les alumnes s'emporten el pots de salaó d'anxoves que han elaborat 

Continguts

 • L’anxova: característiques de l’espècie, on la trobem i adaptacions al medi
 • Com es capturava i com es captura: l’encesa i la teranyina
 • Orígens de la salaó
 • Les factories de salaons
 • El procés de salaó
 • Altres peixos salats: l’arengada
 • El camí cap a una activitat pesquera sostenible; nosaltres com a consumidors

Procediments

 • Visualització de material audiovisual
 • Observació i interpretació de diferents maquetes dels sistemes de pesca
 • Observació d’una barca de pesca del peix blau
 • Manipulació i elaboració d’un pot d’anxoves salades

Competències bàsiques

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió món actual

 • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Dimensió salut i equilibri personal

 • Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties

Dimensió ciutadania

 • Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

Àmbit d’educació en valors

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen: Prejudicis i estereotips propis i aliens. Les diferències de  cultura com un element enriquidor de les relacions interpersonals.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals

Àmbit matemàtic 

Dimensió Connexions

 • Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes

Dimensió Comunicació i representació

 • Competència 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació
 • Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen

Recursos pedagògics per als professors

La pesca del peix blau amb la tècnica de la teranyina. Núria Borrallo [Vídeo]

Anxoves amb sal. Recepta. Catalunya [Pàgina web]

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell