fbpx

barques peix pedagogica

Visita guiada

Des que surten a mar fins que tornen a port, els pescadors duen a terme a bord de les barques de pesca feines i activitats molt variades. Moltes d'elles, no obstant, ens són desconegudes. Amb la visita a les Barques del Peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca, us volem acostar al dia a dia d'una jornada de pesca tot pujant a bord de dues embarcacions professionals: Gacela i Estrella Polar.

Les barques de pesca son un mitjà de transport i una plataforma de treball adaptat a un medi, el mar, que no és el propi de l'home. Són la manifestació visible d'una activitat econòmica de primer ordre com és la pesca, i la màxima expressió del treball, de la lluita diària, d'unes formes de vida i d'una identitat marinera molt particulars.

Les Barques del Peix exemplifiquen els principals sistemes de pesca que es desenvolupen a la nostra costa: la pesca d'arrossegament (Gacela) i la d'encerclament (Estrella Polar). Aquestes barques són les més representatives de la pesca a Catalunya des del punt de vista tipològic i de volum de captures, i esdevenen a Palamós un escenari privilegiat per conèixer el sector pesquer del nostre país.

Nivell: Educació primària
Durada: 1h 15'
Preu: 73,60 €/grup

Continguts

 • Els sistemes de pesca. Les Xarxes. Encerclament i arrossegament.
 • La construcció naval. Tipologia dels vaixells. Les parts d’un vaixell
 • La vida a bord. Les tasques de cada mariner.
 • Les especies objectiu. Peixos pelàgics i bentònics
 • Els caladors. Els tipus de fons
 • La meteorologia i la navegació
 • La motorització  i les noves tecnologies a bord. Les comunicacions
 • El port, abric, lloc de venda i reparació.
 • Lèxic i expressions marineres. Unitats de mesura
 • Sostenibilitat de la pesca

Procediments

 • Embarcament a bord de les barques de pesca
 • Visita guiada als diferents espais del vaixell: coberta, bodega, pont, cuina...
 • Manipulació de xarxes, caps, timó, brúixola...
 • Interpretació de maquetes
 • Joc de simulació: aprendre a fer de pescador bord d'una barca de pesca

Competències bàsiques de primer cicle de Primària

Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural

Dimensió món actual

 •   Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Dimensió ciutadania

 •  Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

Àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura

Dimensió comunicació oral

 •   Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals

Competències bàsiques de segon i tercer cicle de Primària

Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural

 Dimensió món actual

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim 
 •  Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi  
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Dimensió ciutadania

 •   Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

Àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura

Dimensió comunicació oral.

 •   Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Recursos pedagògics per al professorat

Modalitats de pesca. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

Dossier. La pesca a Catalunya. Museu de la Pesca [Pàgina web]

La pesca a Palamós [Vídeo]

Flota pesquera. Generalitat de Catalunya [Pàgina web]

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell