fbpx

cuiners bord primariaTaller de cuina

A l’Espai del Peix i seguint les indicacions i explicacions de l'educador, els alumnes fan de cuiners i elaboren un plat de la cuina marinera tradicional que al final poden degustar.

Nivell educatiu: educació primària
Durada: 1 h 45 minuts
Lloc: Espai del Peix
Preu:7 € / alumne. Mínim 23 alumnes.

Continguts

 • Fomentar el hàbits alimentaris saludables.
 • Normes bàsiques d’higiene i salut.
 • La cuina en la nostra història.
 • La cuina del peix.
 • La cuina en el món del treball: cuinar en una barca de pesca.
 • Les receptes. Qui les ha tramès? D’on les hem obtingut?
 • Els ingredients, tipologia de peix, tipus de vegetals, d’on provenen, des de quant i com s’utilitzen.
 • La preparació: separar i netejar
 • La cocció, tipus de coccions bullir, fregir, etc.
 • La degustació, el plaer de menjar

Procediments

 • Visualització d’un audiovisual sobre la cuina del peix al nostre territori.
 • Tot el grup participa en la configuració i elaboració d’una recepta tradicional de peix: Fideus rossejats o Arrossejat.
 • Degustació de la recepta.

Competències bàsiques

Àmbit de coneixement del medi

Dimensió Món Actual

 • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Dimensió salut i equilibri personal

 • Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.
  • Educació per a la salut: Els aliments: constructors, reguladors i energètics.
  • Organització social: Els hàbits i costums individuals, familiars, socials i culturals.
 • Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties

Dimensió ciutadania

 • Competència 11 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
 • Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Àmbit lingüístic

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals

Àmbit matemàtic 

Dimensió Connexions

 • Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes

Dimensió Comunicació i representació

 • Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen:
  • Tècniques, instruments de mesura.

 

Recursos pedagògics per al professorat

Receptes de cuina marinera. Espai del Peix [Pàgina web]

El taller del peix. Generalitat de Catalunya [Taller pedagògic]

Guia pràctica per al consum de peix i marisc. Generalitat de Catalunya [Guia]

Peix i marisc. Menja'l amb seguetat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya [Vídeo]

La cuina de barca. Els orígens de la cuina del peix a la Costa Brava. Museu de la Pesca. [Vídeo]

Fish is the Dish. Teachers and schools. Seafish [Pàgina web]

Recipes. Great for Kids. Seafish [Pàgina web]

 

 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell