fbpx

 • Published in EDUCACIÓ PRIMÀRIA

4 Dos creuers Palamos optItinerari guiat

La platja ha estat sempre un espai ocupat per aquells que viuen del mar. S'ha usat de lloc de refugi per protegir les embarcacions dels pescadors i per sortir en busca dels millors llocs de pesca. A la platja també s'hi venia el peix acabat de capturar. Però el que havia estat un port, ara l'ocupen banyistes i turistes.

Actualment els ports artificials (molls, dics, espigons) formen part del paisatge litoral, un espai de treball on conflueixen molts oficis diferents. A Palamós hi té un lloc destacat la llotja, l'edifici on es desenvolupa la subhasta del peix, i on peixaters i restauradors, compren el peix fresc que més tard portaran als consumidors.

Partint del Museu de la Pesca per veure l’origen dels ports, passejarem per aquest espai mariner, veurem la seva funció, usos i protagonistes, i entrarem a la subhasta per esdevenir testimonis de la venda del peix.

Nivell: Educació Primària
Preu: 73,60 €/grup
Durada: 1 h 15'

Continguts

 • Cales i platges: els antics ports
 • On es pesca: la plataforma continental
 • El port com a nexe entre l’home i el mar
 • El port de Palamós: història
 • El port actual: dàrsena pesquera, dàrsena comercial
 • Embarcacions de pesca: la flota artesanal i la flota industrial
 • La llotja i la subhasta del peix
 • El camí cap a una activitat pesquera sostenible, nosaltres com a consumidors

Procediments

 • Itinerari guiat dinamitzat
 • Observació i interpretació de diferents maquetes
 • Observació in situ de la subhasta del peix
 • Visionat d’un audiovisual sobre la subhasta del peix

Competències bàsiques

Àmbit coneixement del medi

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Dimensió interpersonal

 • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Àmbit coneixement del medi

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
 • Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estra­tègies conversacionals.

 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell