fbpx

viure litoral pedagogica

Itinerari d'educació ambiental

Tot i l’aspecte aparentment acollidor del litoral marí, per als animals i per a les plantes que hi viuen és un lloc extremadament dur, i per a sobreviure-hi han d’estar-hi molt ben adaptats. Les variacions del nivell de les aigües, els canvis sobtats de temperatura o la diferència entre el temporal i la calma condicionen la vida de les espècies del litoral.

En aquest taller pràctic i participatiu observarem directament diverses espècies i les seves adaptacions al medi.

Nivell:  Segon i tercer cicle d’Educació Primària
Durada: 1 h 15'
Preu: 73,60 €/grup
Observacions: Activitat a l’exterior. Cal portar una muda de sabates. En cas de mal temps es farà l’activitat “Viure al fons”

Continguts

 • Condicions físiques i climàtiques del litoral mediterrani.
 • Fauna comuna del litoral mediterrani.
 • Adaptacions al medi de la fauna del litoral.
 • L’ecosistema litoral de substrat rocós.

Procediments

 • Visita a un ecosistema del litoral rocós amb aigües somes.
 • Observació i recollida de mostres in situ.
 • Anàlisi de les mostres i retorn d’aquestes al medi.
 • Es treballa en grups reduïts, amb salabres, miralls i guies d’identificació.
 

Competències bàsiques

Àmbit coneixement del medi

 •  Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 •  Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
 •  Competència 6Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió personal

 • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Dimensió interpersonal

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Dimensió interpersonal

 • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Àmbit de llengua catalana i llengua castellana

Dimensió comunicació oral

 • Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
 • Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estra­tègies conversacionals.

 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell