fbpx

subhasta

Itinerari guiat

La platja ha estat sempre un espai ocupat per aquells que viuen del mar. S'ha usat de lloc de refugi per protegir les embarcacions dels pescadors i per sortir a la recerca dels millors llocs de pesca. A la platja també s'hi venia el peix acabat de capturar. Però el que havia estat un port, ara l'ocupen banyistes i turistes.

Actualment els ports artificials (molls, dics, espigons) formen part del paisatge litoral, un espai de treball on es troben molts oficis i professionals. A Palamós hi té un lloc destacat la llotja, l'edifici on es desenvolupa la subhasta del peix, i on peixaters i restauradors, compren el peix fresc que més tard s’oferirà als consumidors.

Partint del Museu de la Pesca per veure l’origen dels ports, passejarem per aquest espai mariner, veurem la seva funció, usos i protagonistes, i entrarem a la subhasta per esdevenir testimonis de la venda del peix.

Nivell: Educació Secundària
Preu: 73,60 €/grup
Durada: 1 h 15'

Continguts

 • Cales i platges: els antics ports
 • On es pesca: la plataforma continental
 • El port com a nexe entre l’home i el mar
 • El port de Palamós: història
 • El port actual: dàrsena pesquera, dàrsena comercial
 • Embarcacions de pesca: la flota artesanal i la flota industrial
 • La llotja i la subhasta del peix
 • El camí cap a una activitat pesquera sostenible,
 • nosaltres com a consumidors

Procediments

 • Itinerari guiat dinamitzat
 • Observació i interpretació de diferents maquetes
 • Observació in situ de la subhasta del peix
 • Visionament d’un audiovisual sobre la subhasta del peix

Competències bàsiques de secundària

Àmbit cientificotecnològic

Dimensió medi ambient

 • Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

Àmbit social

Dimensió històrica

 •  Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
 •  Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Àmbit cultura i valors

Dimensió personal

 •  Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi.

Dimensió sociocultural

 • Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat

Àmbit lingüístic

Dimensió oral

 • Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
 • Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.
 • Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.

 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell