fbpx

viure litoral pedagogica

Itinerari d'educació ambiental

Tot i l’aspecte aparentment acollidor del litoral marí, per als animals i per a les plantes que hi viuen és un lloc extremadament dur, i per a sobreviure-hi han d’estar-hi molt ben adaptats. Les variacions del nivell de les aigües, els canvis sobtats de temperatura o la diferència entre el temporal i la calma condicionen la vida de les espècies del litoral.

En aquest taller pràctic i participatiu observarem directament diverses espècies i les seves adaptacions al medi.

Nivell:  Secundària
Durada: 1 h 15'
Preu: 73,60 €/grup
Observacions: Activitat a l’exterior. Cal portar una muda de sabates. En cas de mal temps es farà l’activitat “Viure al fons”

Continguts

 • Condicions físiques i climàtiques del litoral mediterrani.
 • Fauna comuna del litoral mediterrani.
 • Adaptacions al medi de la fauna del litoral.
 • L’ecosistema litoral de substrat rocós.

Procediments

 • Visita a un ecosistema del litoral rocós amb aigües somes.
 • Observació i recollida de mostres in situ.
 • Anàlisi de les mostres i retorn d’aquestes al medi.
 • Es treballa en grups reduïts, amb salabres, miralls i guies d’identificació.

Competències bàsiques

Àmbit cientificotecnològic

Dimesió medi ambient

 • Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

Dimensió de la salut

 • Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.

Àmbit social

Dimensió històrica

 •  Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
 •  Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Àmbit cultura i valors

Dimensió personal

 •  Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi.

Dimensió sociocultural

 • Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat

Àmbit lingüístic

Dimensió oral

 • Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
 • Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.
 • Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.

 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

compromis qualiat turistica     producte emporda     Costa Brava Convention Bureau    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell