La salut del nostre mar és responsabilitat de tothom.

Avui, la Confraria de Pescadors de Palamós demostra el seu compromís amb l'impuls de projectes innovadors que contribueixen a assolir la sostenibilitat biològica, ambiental, econòmica i social de l'activitat pesquera, al mateix temps que aporten beneficis al territori i a la societat.

A Palamós, la gamba vermella (Aristeus antennatus) és un recurs estratègic que esdevé producte de prestigi famós arreu del món. Des de la consciència d'explotar un recurs valuós i fràgil, els pescadors de Palamós han engegat dues accions pioneres per donar valor afegit a la gamba en els àmbits de l'extracció i la comercialització.

El Pla de Gestió de la Gamba de Palamós i el segell Marca de Garantia Gamba de Palamós són iniciatives de futur que treballen en paral·lel, fruit de la col·laboració de la Confraria de Pescadors i l'Ajuntament de Palamós i la complicitat de la comunitat científica, les administracions i els agents del territori. Amb aquestes iniciatives es pretén establir un model d'explotació pesquera sostenible que atorgui el valor necessari al producte Gamba de Palamós en benefici del medi, dels sectors econòmics i dels consumidors

Gamba de Palamós