fbpx

Inventari del Patrimoni Marítim i Pesquer de la Costa BravaL’Inventari del Patrimoni Marítimo-Pesquer de la Costa Brava (IPMPCB), dut a terme entre 1995 i 1999 en diferents fases, ha estat una de les principals i més fructíferes iniciatives de recerca engegades pel Museu de la Pesca. L'objectiu fonamental del projecte era l'elaboració d'un inventari del patrimoni marítimopesquer gironí que recollís i oferís informació sobre aquells béns patrimonials que conformen el conjunt de testimonis materials i immaterials derivats de l'activitat pesquera. L'abast del projecte d'inventari és el que fa referència al conjunt d'objectes i coneixements relacionats amb els  processos d'extracció pesquera i amb els processos d'apropiació i de configuració de l'espai d'acord amb les necessitats que els primers plantegen.

El camp de recerca integra el patrimoni  immobiliari, el mobiliari i l'intel·lectual vinculats als pescadors, dipositaris d'un estil de vida i d'uns coneixements, que vénen d'una llarga tradició marinera, que han permès la gent d'aquesta costera entendre i explotar la mar.

Una primera fase va inventariar les infraestructures portuàries, els edificis i els espais vinculats a la pesca. Això va  demanar una atenció especial perquè els canvis viscuts en els darrers temps han convertit aquestes àrees, en molts casos, en espais d'oci, tot provocant la desaparició total o el desfigurament d'aquests béns patrimonials: eixugadors, trajos, tenyidors, peixateries, vivers, escars, drassanes, estructures portuàries...

La segona fase s'ocupà bàsicament de recollir tota la informació del patrimoni material moble, tot prioritzant els estris, ormeigs i arts de pesca, així com l'utillatge que cal per a la construcció i reparació d'aquests instruments de  pesca. D'aquí se'n derivà l'estudi de les embarcacions tradicionals de pesca i l'estudi de les actuals que s'hi dediquen.

La tercera fase va consistir en la recopilació de les habilitats i coneixements que, presents en el saber dels pescadors, possibiliten l'activitat extractiva pesquera: les senyes, els caladors, el pronòstic del temps, les maneres de pescar, el coneixement dels fons i del comportament dels peixos, etc.

En el fons, la iniciativa ha servit per a valorar la vocació marítima de la Costa Brava,  per a reconèixer i conservar els testimonis d'una relació mil·lenària i singular entre l'home i la mar, per a retrobar una part de la nostra identitat i per a poder intervenir d'una manera com  més determinant millor en la configuració del futur dels pobles del litoral gironí.

Alhora, tot aquest coneixement i moltes de les peces recollides van servir per bastir el projecte museològic i museogràfic del mateix Museu de la Pesca, inaugurat el 2002 en l’espai singular que conforma l’antic Tinglado del port de Palamós.

Els resultats del projecte, amb totes les fitxes de l'inventari i els materials en brut recollits es poden consultar íntegrament a Documare: el centre de documentació de la pesca i el mar.

Museu de la Pesca

Un projecte de la Fundació Promediterrània
Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635