fbpx

vela llatinaProjecte I+D+i finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad (Ref. HAR2010-15566) 

El projecte PESCUM estudia els discursos, representacions i accions relatives a l’àmbit marítim en les vessants mediterrània, atlàntica i cantàbrica d'Espanya entre els diferents actors implicats en la seva patrimonialització, entre els quals es destaquen: el sector pesquer-marisquer, artesanal i industrial, així com la pesca recreativa i subaquàtica, el sector de l'esport, l'esbarjo i el turisme nàutic; el moviment ambientalista i/o la comunitat cientí­fica vinculada a reserves marines, Les institucions, grups i entitats dedicats a la conservació i promoció del patrimoni marí­tim; finalment, els gestors administratius de ports, zones litorals  elements arquitectònics concernits en operacions de naturalesa patrimonial.

Podeu trobar informació específica del projecte a museudelapesca.org/pescum

Museu de la Pesca

Un projecte de la Fundació Promediterrània
Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635