fbpx

Quaderns Blaus. Càtedra d'Estudis Marítims

Els vaixells i la gent de la Marina mercant catalana vuitcentista

qb 34Joaquim Pla Bartina

Joaquim Pla Bartina, un reconegut especialista de la història de la navegació catalana, reflexiona sobre l’etapa daurada de la marina velera de construcció catalana (1832-1872), amb la voluntat d’impulsar l’estudi d’aquest període: la tipologia de vaixells, el paper de les drassanes en la construcció naval o la formació i retribució de la gent de bord, entre altres aspectes que necessiten més recerca per a un coneixement més aprofundit del període àlgid de la navegació catalana a vela. 

Col·lecció: Quaderns Blaus, 34
Preu: 5 €

 

 

Descarrega l'exemplar

 

 

Els vaixells mercants d’aparell llatí a la Marina Catalana. Segles XVIII, XIX i XX

qb 33Joaquim Pla Bartina

Manual per a la interpretació de la tipologia d'embarcacions  i petits vaixells d'aparell llatí que navegaren pel litoral català entre els segles XVIII, XIX i XX. La manca d'informació específica, la dificultat de la seva classificació o l'ambigüitat de la terminologia marinera emprada al  llarg dels segles, fan d'aquesta una obra clarificadora i imprescindible per als amants de la construcció naval i la navegació tradicionals.

Quaderns Blaus; 33
PVP: 5€

La gamba de Palamós. Los genes al descubierto

La gamba de Palamós. Los genes al descubiertoMaría Inés Roldán. María Victoria Fernández. Sandra Heras. (Laboratorio de Ictiología Genética. Universitat de Girona)

La genética de poblaciones es una nueva herramienta para  el estudio y la correcta gestión de los recursos pesqueros. El Laboratorio de Ictiología Genética de la UdG es pionero en el uso de marcadores genéticos, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de los stocks mediterráneos  de la gamba roja (Aristeus antennatus) a niveles geográfico, batimétrico y taxonómico. La superación de los retos que impone esta herramienta facilitará su adopción en la gestión pesquera.

Quaderns Blaus; 32
PVP: 5€

Un proyecto de revalorización del patrimonio cultural del pescado: El Espai del Peix de Palamós

qb 31Joan L. Alegret (Universitat de Girona)

Reflexión teórica sobre los procesos de patrimonialización y musealización de la cultura de la pesca que condujeron a la creación, en el 2011, del Espai del Peix en el puerto pesquero de Palamós. Este equipamiento pone en valor el pescado menos cotizado en el mercado mediante un programa de actividades con el objetivo de ofrecer un producto patrimonial innovador y de calidad, favorecer la sostenibilidad de la industria pesquera y ejercer de plataforma para la promoción de los productos pesqueros de la lonja de Palamós.

Quaderns Blaus; 31
PVP: 5€

Les cuines del peix al segle XVIII

QB 030 COB

Pep Vila. Institut d'Estudis Gironins

Breu introducció a la cuina del peix catalana de l'Edat Moderna en diferents ambients socials del país. Inclou un extens recull de document històrics sobre el comerç i consum de peix de l'època, així com algunes receptes.

Musiqueria. Ornamentacions dels bucs dels vaixells

QB 029 COB

Joaquim Pla Bartrina

"Musiqueria" és un mot avui quasi oblidat que designa el conjunt de motius ornamentals que embelleixen els bucs dels vaixells. Amb l'erudició pròpia de l'autor, aquest volum fa un breu repàs a aquests ornaments a partir d'alguns exemples il·lustratius.

Quaderns Blaus, 29

ISBN: 9788461551897

PVP: 3€

Plàstics al fons marí: el projecte COMSOM a Palamós

QB 028 COB

Montserrat Demestre. Mercedes Masó. Institut de Ciències del Mar. CSIC

El projecte COMSOM estudia els efectes pertobadors de la brossa marina sobre les comunitats de fons de la Mediterrània, un dels mars més contaminats del món. El pla pilot realitzat a Palamós va donar la oportunitat de conjugar ciència i divulgació tot fent participar la comunitat educativa i els estudiants de batxillerat en una activitat de sensibilització ambiental i d'aprenentatge del mètode científic.

Aquest volum explica l'experiència educativa del projecte i els principals resultats obtinguts sobre els efectes dels plàstics en els ecosistemes de fons de Palamós.

Quaderns Blaus, 28
ISBN 9788461551880
PVP: 3€

Peix blau. Situació actual dels stocks

QB 027 COB

Isabel Palomera. Institut de Ciències del Mar. CSIC

Isabel Palomera, una de les més grans especialistes en el coneixement de les poblacions pelàgiques a la Mediterrània Occidental, dóna el toc d'alerta sobre les conseqüències que poden tenir els canvis hidrogràfics i ecològics - motivats pel canvi climàtic - en l'abundància i distribució de peixos com la sardina i l'anxova. Els estudis realitzats posen de manifest la importància capdal d'aquests petits pelàgics per a tota la cadena tròfica i per a l'estabilitat dels ecosistemes mediterranis.

Quaderns Blaus, 27
ISBN: 9788461551873
PVP: 3€

Las cofradías en España. Papel económico y cambios estructurales

QB 015 COB

Ramon Franquesa. Universitat de Barcelona

Anàlisi de la història, situació actual i conjuntura de les confraries de pescadors a Espanya. La transformació accelerada dels mercats de productes pesquers junt amb els reptes que han d'afrontar les flotes, obliguen a un replantejament de les associacions professionals, tant des d'un punt de vista econòmic com de representació institucional del col·lectiu.

Corsaris de Palamós (1779-1808)

Quadern_Blau026Pere Trijueque

A més de diferenciar clarament el corsarisme i la pirateria, l'historiador local Pere Trijueque descriu les principals activitats dels corsaris de finals dels segle XVIII i pincipis del XIX. N'explica les seves regles, normes i campanyes, tot destacant els d’origens catalans i concretament palamosins d'alguns corsaris famosos. Cal ressenyar l’interessant annex en que ens citen les regles dictades pel rei sobre la forma d'actuar del corsari davant dels enemics de la corona. Aquest Quadern Blau es planteja com una continuación del QB 21 Pirates, esclaus i captius a Palamós, del mateix autor.

Quaderns Blaus; 26
PVP: 3€

El paisatge de la Costa Brava. 50 anys de canvis

Quadern_Blau025Carolina Martí (Universitat de Girona)

A partir de l'anàlisi geogràfica, l'autora analitza les transformacions del paisatge costaner de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys. L'auge del turisme entorn a 1960 va generar un model de desevolupament altament depredador amb el territori, un model que ha canviat fortament els usos i cobertes del sól en benefici d'una economia de curt termini, especulativa i avui obsoleta.

El treball és una síntesi dels principals resultats de la tesi doctoral de l'autora, titulada “La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: Anàlisi de l'evolució (1956-2003), diagnosi de l'estat actual i prognosi de futur”.

Quaderns Blaus; 25
PVP: 3€

Las Ciencias Sociales en la administración de las pesquerías. Las enseñazas de las comunidades tradicionales de pescadores

QB 024 COB

Françoise Féral. Univerité de Perpignan

El paper de les Ciències Socials és important en el disseny de mesures de gestió pesquera per part de l'administració, així com el rol que haurien de jugar els pescadors. Planteja, en un moment de crisi de les empreses pesqueres, l’importància de conèixer els mètodes tradicionals i sistematitzar les reglamentacions que han sorgit al llarg de la història, per estudiar com aquest patrimoni podria contribuir a la reflexió sobre les polítiques de sostenibilitat.

30 años de protección: turismo y pesca en las Illes Medes

quadern_blau023

Raquel De la Cruz Modino. José J. Pascual Fernández (Universidad de la Laguna)

Aquest treball analitza els resultat de varis projectes d’investigació desenvolupats sobre espais protegits en la zona marítimo-costera, entre ells les illes Medes i la població de l'Estartit, executats pel grup d’investigació PESCATUR. Els espais i les àrees marines protegides, després de gairebé 30 anys d’història en l’entorn mediterrani, acompleixen una important funció socioecològica, essent mesures claus per a la sostenibilitat de poblacions i d’ecosistemes litorals. Malgrat tot, el seu èxit social (socioeconòmic, socioplític i sociocultural) és encara molt desigual si comparem unes zones marines protegides amb d’altres, situaciío que planteja importants reptes per a les Ciències socials. Aquesta publicació adopta una perspectiva histórica, enfocada sobre la concepció i l’esdevenir de les illes Medes, valorant en detall els impactes socials que ha generat la figura de protecció i la seva governabilitat institucional.

Quaderns Blaus; 23
PVP: 3€

La pesca a la Mediterrània: una reflexió

QB022Carles Bas

El prestigiós biòleg Carles Bas reflexiona sobre la pesca a la Mediterrània, tot partint de la descripció de la seva ecologia i dels aspectes socioeconòmics, culturals i polítics que caracteritzen la pesca mediterrània. L’autor analitza les principals pesqueries, espècies i àrees de pesca i reflexiona sobre la difícil situació per la que atravessa la pesca, incidint en els reptes que imposa la sobreexplotació.

Quaderns Blaus; 22
PVP: 3€

Pirates, esclaus i captius a Palamós

QB 021 COB

Pere Trijueque

L’historiador palamosí Pere Trijueque explica a partir de la documentació històrica existent les principals accions i els efectes que la pirateria va provocar a la vila fins al segle XIX, així com els diversos intents de defensar-la per part de la població. En aquest Quadern Blau també es fa referència al tràfic d’esclaus documentat en les fonts notarials palamosines i disposa d’un apèndix documental.

Quaderns Blaus; 21
PVP: 3€

Una política catalana per a la pesca: perquè els nostres pescadors també s'hi puguin guanyar la vida

QB 020 COB

Anna Garriga. Universitat de Girona

El sector pesqur viu una situació crítica. Anna Garriga defineix les debilitats internes i les amenaces externes, tot fent especial èmfasi en la subhasta a la baixa. A partir de la interpretació del Plan Estratégico Nacional considera que manca una política pesquera catalana que defineixi plans de reestructuració del sector i ajudes immediates.

Quaderns Blaus; 20
PVP: 3€

Mallas cuadradas y rejillas separadoras de pescado para mejorar la selectividad de la pesca de arrastre demersal

QB 019 COBFrancesc Sardà. Nixon Bahamon. Institut de Ciències del Mar. CSIC

Els autors plantegen la necessitat d’avançar en les millores de selectivitat en els arts d’arrossegament de fons per a seleccionar determinades espècies o talles i evitar al màxim, en definitiva, la modificació de l’ecosistema. En el text s’explica en quins principis biològics es basa el projecte i la seva metodologia, així com les experiències realitzades amb aquest objectiu, com són les malles quadrades i les reixes separadores.

Quaderns Blaus; 19
PVP: 3€

Evolución institucional y desarrollo del sector pesquero en Argelia

QB018Said Chaouki Chakourt. Joan L. Alegret

Els autors reflexionen sobre la situació actual del sector pesquer a Argelia a partir de l’anàlisi de l’evolució del tracte que ha tingut el sector des de l’administració algeriana, amb unes polítiques sovint inestables i amb continus canvis d’ubicació de l’apartat de l’administració dedicada a la gestió pesquera. Es planteja i s’argumenta la idea d’una política dubitativa i sovint mancada de direcció concreta a partir de les polítiques adoptades des de la data de la seva independència (1962) fins a l’any 2001.

Quaderns Blaus; 18
PVP: 3€

Etnologia de les societats marítimes: perspectives d'anàlisi, àmbits d'estudi i propostes de treball

QB017Joan Lluís Alegret

A partir de la definició d'etnologia marítima, l'autor descriu els inicis d’aquesta disciplina, tant a escala mundial com a Catalunya, i explica el seu objecte d’estudi. Planteja el tema i apronfundeix en les diferents corrents i perspectives d’anàlisi existents (tecnoecològica, socioinstitucional i simbolicoideològica). Finalment aporta propostes i línies treball possibles.

Quaderns Blaus; 17
PVP: 3€

Els ibers i el mar: Dades sobre la pesca en època protohistòrica al litoral mediterrani català (s. VI al III aC)

QB016Rosa Maria Playà

Tot i que habitualment s'ha dit que els ibers "vivien d'esquenes al mar", les restes arqueològiques recuperades gràcies a les excavacions demostren que aquesta cultura va saber aprofitar els recursos que el medi marítim els oferia. Aquestes restes són el punt de partida per saber com i què pescaven i, per extensió, com era la relació dels íbers amb el mar, la pesca, els peixos i el consum de productes marins.

Quaderns Blaus; 16
PVP: 3€

Estudi de les fonts documentals en la recerca sobre història de la pesca a Catalunya

qb14Alfons Garrido. Joan Lluís Alegret (Universitat de Girona)

Els autors, del Grup d’Estudis Socials de Pesca Marítima (Universitat de Girona), identifiquen i evaluen les fonts documentals més rellevants per a la reconstrucció de la història de la pesca a Catalunya, articulant el treball des d’un punt de vista interdisciplinar a partir de diferents etapes, des de la prehistòria i fins a l’actualitat, tot donant especial importància a la recerca de fonts primàries als arxius.

Quanderns Blaus; 14
PVP: 3€

 

Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional (siglos XVI-XX)

qb13David Florido del Corral (Universidad de Sevilla)

Anàlisi d’un sistema de pesca molt arrelat a la península ibèrica i especialment rellevant al litoral atlàntic meridional. David Florido del Corral, del Grupo de Investigación para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía de la Universidad de Sevilla, estudia les tècniques tradiconals, els processos econòmics i els aspectes socials vinculats a la almadrava, així com la seva evolució històrica, els centres productius i la seva gestió, elements que ajuden a conformar una memòria col·lectiva al voltant d'aquest procés productiu.

Quaderns Blaus; 13
PVP: 5€

El sector pesquero y sus normativas

qb12Marcela Romberg i Francesc Sardà (Institut de Ciències del Mar. CSIC)

Resultats d’un estudi realitzat pels autors, ambdós membres de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), amb l’objectiu d’analitzar el compromís i l’actitud dels pescadors enfront la normativa existent en el camp de la pesca. En aquest sentit també es mostra el grau d’acceptació de la normativa i s’identifiquen els factors que afecten el seu compliment, així com l’avaluació de les noves normatives que es poden presentar des del sector pesquer.

Quaderns Blaus; 12
PVP: 3€

Estado actual de la antropologia de la pesca en España

QB010Joan L. Alegret i José J. Pascual

Els antropòlegs Joan L. Alegret (UdG) i José J. Pascual (ULL) recullen en aquest estudi els orígens, les perspectives teòriques, les problemàtiques de la investigació, les anàlisis sobre el paper de les dones en les comunitats pesqueres i les darreres tendències d’una disciplina, l’antropologia de la pesca, que neix a Espanya a finals dels anys setanta del segle XX.

Quaderns Blaus; 10
PVP: 3€

Història i teoria del suquet

QB09Jaume Fàbrega (Universitat Autònoma de Barcelona)

L'enogastrònom Jaume Fàbrega explica els orígens i l’evolució de les sopes i guisats de peix, des de la prehistòria fins a la seva interpretació pels grans cuiners catalans de l’actualitat. Analitza els els noms, les tècniques, els colors, els gustos i recull les més variades formes d’elaboració d'aquest plat tan tradicional de la cuina marinera.

Quaderns Blaus; 9
PVP: 3€

La genètica en la identificació dels productes pesquers

QB08

Carles Pla (Universitat de Girona)

Les aplicacions en les pesqueries de l’anàlisi genètica són l’objectiu d’aquest article, resultat de les jornades de divulgació Pesca i Ciència 2002. L'autor planteja tres possibles usos de la genètica en la gestió de recursos pesquers: la identificació de productes pesquers, la gestió de pesqueres i el control i millora de la cria de peixos en captivitat.

Quaderns Blaus; 8
PVP: 3€

La selectivitat dels arts d'arrossegament

QB07Sandra Mallol (Universitat de Girona)

Anàlisi dels diferents mètodes per millorar la selectivitat de l’arrossegament i exposició dels resultats d’un estudi sobre la millora d’aquesta tècnica de pesca mitjançant la prova pilot d’un nou cóp. Aquest Quadern Blau és resultat de la seva intervenció a les jornades de divulgació Pesca i Ciència 2002.

Quaderns Blaus; 7
PVP: 3€

La diversitat de formes de reproducció dels peixos

QB06Margarita Casadevall. Marta Muñoz (Universitat de Girona)

Les autores, biòlogues del grup de recerca de Biologia animal (Ictiologia) de la Universitat de Girona, basen aquesta recerca en l’anàlisi de la reproducció d’espècies marines i, concretament, d’aquelles espècies que es troben en una posició intermèdia entre els dos tipus fonamentals de reproducció: l’oviparisme i el viviparisme. Aquest Quadern Blau és resultat de la seva comunicació a les jornades de divulgació Pesca i Ciència 2002.

Quaderns Blaus; 6
PVP: 3€

Biologia, conservació i pesca de l'escamarlà a la Mediterrània

QB05Francesc Sardà (Insitut de Ciències del Mar. CSIC)

Treball resultat de les jornades de divulgació Pesca i ciència 2002 on Francesc Sardà, de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), aborda aspectes biològics de l’escamarlà i el seu paper dins l’activitat pesquera actual, tot plantejant solucions per a evitar el progressiu empobriment d’aquest recurs.

Quaderns Blaus; 5
PVP: 3€

compromis qualiat turistica     producte emporda    cat M P    convention bureau     TripAdvisor    logo canal super3    super3 vermell 

 

MUSEU DE LA PESCA. PORT DE PALAMÓS

Moll Pesquer, s/n. 17230 Palamós
972 600 424 | infomuseu@palamos.cat
G-17752635

ajuntament logo    logo palamos turisme